cs@bizcuitsolution.com

ที่ 1 ด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย
ด้วยเทคโนโลยี AI

Bizcuit Text Power คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อความที่เก่งภาษาไทยและเข้าใจคนไทย  


การใช้ความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) ที่ทันสมัยและข้อมูล (Training data) ในการสอนภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุม ทำให้ AI Text Power ของเราสามารถเข้าใจภาษาไทยที่มีความคลุมเครือ และเข้าใจคำอธิบายอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งข้อความที่พิมพ์ผิด คำที่ไม่มีสระ และการนำคำไปใช้ในความหมายใหม่ได้เหมือนอย่างที่คนไทยเข้าใจ  

ที่ 1 ด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยด้วยเทคโนโลยี AI

Bizcuit Text Power คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อความที่เก่งภาษาไทยและเข้าใจคนไทย

การใช้ความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ (Natural Language Understanding) ที่ทันสมัยและข้อมูล (Training data) ในการสอนภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุม ทำให้ AI Text Power ของเราสามารถเข้าใจภาษาไทยที่มีความคลุมเครือ และเข้าใจคำอธิบายอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งข้อความที่พิมพ์ผิด คำที่ไม่มีสระ และการนำคำไปใช้ในความหมายใหม่ได้เหมือนอย่างที่คนไทยเข้าใจ  

“เข้าใจเหมือนมนุษย์ แต่ทำงานไม่หยุดและไม่เหนื่อย”

 “เข้าใจเหมือนมนุษย์ แต่ทำงานไม่หยุดและไม่เหนื่อย”

ใช้ข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์

Bizcuit Text Power สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความได้จากทุกแหล่งที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์, ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย, บทสนทนาทางแชท, ข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ, อีเมล, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

ใช้ข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์

Bizcuit Text Power สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความได้จากทุกแหล่งที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า, ข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์, ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย, บทสนทนาทางแชท, ข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ, อีเมล, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

ประมวลผลบิ๊กดาต้าแบบไม่หยุดพักด้วยความเร็วสูง

วิทยาการวิเคราะห์ข้อความที่มีประสิทธิภาพของเราสามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นข้อความของคุณ ด้วยโมเดลที่ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถเข้าใจความเห็นของลูกค้าหลายพันความเห็นและได้ผลสรุปเชิงลึกภายในเวลาไม่กี่วินาที    

ประมวลผลบิ๊กดาต้าแบบไม่หยุดพักด้วยความเร็วสูง

วิทยาการวิเคราะห์ข้อความที่มีประสิทธิภาพของเราสามารถประมวลผลข้อมูลที่เป็นข้อความของคุณ ด้วยโมเดลที่ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถเข้าใจความเห็นของลูกค้าหลายพันความเห็นและได้ผลสรุปเชิงลึกภายในเวลาไม่กี่วินาที    

ตั้งใจฟังว่าลูกค้าของคุณกำลังบอกอะไร

เราสามารถค้นหาว่าผู้คนกำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร และพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ (หรือของคู่แข่ง) Bizcuit Text Power สามารถค้นหาความรู้สึกและความต้องการของชาวโซเชียลได้จากข้อมูล social listening ของคุณ และหาเจตนาที่แท้จริงของลูกค้าจากข้อความวิจารณ์และคำตำหนิ เพื่อค้นหาข้อสรุปเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง   

ช่วยให้ตัวแทน AI ของคุณสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

Bเราสามารถค้นหาว่าผู้คนกำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร และพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ (หรือของคู่แข่ง) Bizcuit Text Power สามารถค้นหาความรู้สึกและความต้องการของชาวโซเชียลได้จากข้อมูล social listening ของคุณ และหาเจตนาที่แท้จริงของลูกค้าจากข้อความวิจารณ์และคำตำหนิ เพื่อค้นหาข้อสรุปเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง   

ช่วยให้ตัวแทน AI ของคุณสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

Bizcuit Text Power สามารถปรับปรุงทักษะการสนทนาของแชตบอท (chatbot) หรือตัวแทนเสมือน (virtual agent) ของคุณได้ รวมทั้งเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในคำตอบด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment analysis) และให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณนำแชตบอทมาใช้กับลูกค้าชาวไทยได้ประสบความสำเร็จ  

ช่วยให้ตัวแทน AI ของคุณสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

Bizcuit Text Power สามารถปรับปรุงทักษะการสนทนาของแชตบอท (chatbot) หรือตัวแทนเสมือน (virtual agent) ของคุณได้ รวมทั้งเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในคำตอบด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment analysis) และให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณนำแชตบอทมาใช้กับลูกค้าชาวไทยได้ประสบความสำเร็จ  

ตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจ

ระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติ

เปลี่ยนงานกระดาษทั้งหมด
ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์การติดต่อลูกค้า

ประมวลผลและวิเคราะห์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลลูกค้า ข้อความจากเว็บแชท
หรือบันทึกย่อของตัวแทน

การรับฟังเสียงของชาวโซเชี่ยล และการมีส่วนร่วมของลูกค้า

การวิเคราะห์บริบท เพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น

previous arrow
next arrow
Slider

Some interesting use cases

ระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติ

เปลี่ยนงานกระดาษทั้งหมด
ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์การติดต่อลูกค้า

ประมวลผลและวิเคราะห์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฃเช่น อีเมลลูกค้า ข้อความจากเว็บแชท หรือบันทึกย่อของตัวแทน

การรับฟังเสียงของชาวโซเชี่ยล และการมีส่วนร่วมของลูกค้า

การวิเคราะห์บริบท
เพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น

previous arrow
next arrow
Slider

การทำงาน

Bizcuit Text Power สามารถรับข้อความเป็นไฟล์ ฺbatch หรือ excel ผ่าน FTP หรือ API โดยอัตโนมัติเพื่อนำมาประมวลผลด้วยโมเดลที่ผ่านการปรับแต่งมาเป็นอย่างดีตามเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณเห็นด้วย โมเดลของเราจะวิเคราะห์ข้อมูลและส่งผลกลับไปแสดงผลให้คุณใช้งานผ่านหน้าจอแดชบอร์ดหรือแอปพลิเคชันของคุณ กระบวนการดังกล่าวนี้รวดเร็ว สะดวก และเป็นอัตโนมัติทั้งหมด 

การทำงาน

Bizcuit Text Power สามารถรับข้อความเป็นไฟล์ ฺbatch หรือ excel ผ่าน FTP หรือ API โดยอัตโนมัติเพื่อนำมาประมวลผลด้วยโมเดลที่ผ่านการปรับแต่งมาเป็นอย่างดีตามเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณเห็นด้วย โมเดลของเราจะวิเคราะห์ข้อมูลและส่งผลกลับไปแสดงผลให้คุณใช้งานผ่านหน้าจอแดชบอร์ดหรือแอปพลิเคชันของคุณ กระบวนการดังกล่าวนี้รวดเร็ว สะดวก และเป็นอัตโนมัติทั้งหมด 

We provide API Service 

and ready to integrate with yours

We provide API Service and ready to integrate with yours